Amenajare bază de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi

Proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013- Strategia de dezvoltare durabila a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din Judeţul Galaţi

 

 • Valoarea totală estimată a proiectului : 2.355.845,21 lei
 • Valoarea eligibilă estimată: 1.913.048,86 lei
 • Valoarea neeligibilă estimată : 442.796,35 lei

Termen de execuţie 02.04.2015

 

Rezumatul proiectului:

Proiectul de fata are ca Obiectiv general “Valorificarea durabilă a resurselor legate de pescuit din mun. Galaţi prin amenajarea în scop turistic şi de agrement a acumulării de apă balta Zătun şi a zonelor limitrofe acesteia” şi are ca obiective specifice:

1. Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement din zona Balta Zătun prin construirea şi dotarea unei zone de camping cu căsuţe, a 2 zone de popas (pentru odihnă şi relaxare, loc de joacă pentru copii), a 6 refugii amenajate tradiţional, şi a 6 foişoare de observaţie.

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de acces prin amenajarea a 1804 m de drum în zona Balta Zătun, a unei parcări şi a 7 pontoane de agrement.

3. Implicarea locuitorilor din zonă în acţiunile de valorificare turistică a resurselor locale prin crearea a 3 locuri de muncă directe şi  creşterea stabilităţii locurilor de munca existente.

În conformitate cu studiul de fezabilitate, lucrările de execuţie pentru infrastructura de acces vor viza:

 • lucrări de amenajare / construire si dotare a infrastructurii destinate agrementului cu specific pescăresc, inclusiv utilităţile necesare.
 • amenajarea zonelor de popas si camping, inclusiv grupuri sanitare.
 • construirea / amplasarea de refugii sau adăposturi amenajate in stil tradiţional pe coronamentul digului de protecţie.
 • construirea / amplasarea de foişoare de observaţie / filmare / fotografiere, de asemenea pe coronamentul digului de protecţie.
 • instalaţie de alimentare cu apa potabila din sursa de adâncime (put forat).
 • instalaţie de canalizare pentru ape uzate si staţie de epurare aferenta.
 • instalaţie de alimentare cu energie electrica pentru iluminatul zonei de agrement
  inclusiv iluminatul proprietatii pe dig.
 • împrejmuirea bazei de agrement cu gard din plase metalice
 • amenajarea a 1804 m de drum astfel:
  • 210 m drum de acces spre parcare si gospodăria de apă
  • 75 m alee principală
  • 90 m alee secundară
  • 117 m alee promenadă
  • 130 m alee din balast zona căsuţe camping
  • 1182 m coronament dig
 • amenajare parcaj (475mp)

 

 

 

In cadrul proiectului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective

 

 

 • 1 zonă de camping cu 17 căsuţe amplasate în semicerc
 • 1 căsuţă cu rol de punct de informare şi oficiu administraţie
 • 1 căsuţă a pescarului
 • grupuri sanitare, bărbaţi, femei, dotate, funcţionale
 • 1 gospodărie de apă
 • 1 staţie de epurare
 • 2 cişmele de băut apa
 • 1 zonă de popas pentru relaxare şi odihnă în aer liber
 • 2 zone de popas – loc de joacă
 • 6 foişoare de observaţie şi fotografiere amplasate
 • 6 refugii amenajate in stil tradiţional
 • 7 pontoane din lemn pentru pescari

 

 

 

Vor fi amplasate în zona de agrement:

 • Mese lemn – 12 buc
 • Bănci lemn – 24 buc
 • Umbrele din stuf – 20 buc
 • Şezlonguri – 36 buc
 • Coşuri de gunoi – 20 buc
 • Pubele gunoi – 3 buc
 • Grătare – 12 buc
 • Locuri de joacă – 2 buc
 • WC-uri ecologice – 8 buc
spjadpp